zondag 24 februari 2013

ontmoeting in Ravensbrúck Drents gedicht over Stolpersteine

Ontmoeting in Ravensbrück (Mathilde ten Brink, Emlichheim 1880-Ravensbrück 1942 Zij kwam naor oons, wij stuurden heur terug. Een strukelstien is enkel nog wat van haar blef In Emlichheim. Verleden dat een voet noot schref daor in de straot. Asof het hier nooit zomer wezen much, weeeit het verscheuten gries deur Ravensbrück. Hier löp in`t lest het spoor dood dat ik zuuk: Ze is verdaon. Van heur is enkel taol as leste toevlucht bleven, As tegenwicht onder mien voeten schreven: In Emlichheim lig nog een strukelstien. De kerkklok was tot in de hel te heuren. Ik ben veur God en mèens verleuren: Wel zonder zunde is, smet maor de eerste Stien. Anne Doornbos

woensdag 28 november 2012

Lezing over Stolperstenen

Lezing over Stolperstenen ? Ons comite kan voor een organisatie ( b.v. kerk. Vrouwenvereniging etc.) een lezing met power point verzorgen. Inleiding met beelden, pauze en na de pauze beantwoording van vragen. Ongeveer 2 uur. Kosten bedragen: adopteren van 1 stolpersteen ( Omgerekend is dat een bedrag van 120 euro) Geen reiskosten Informaties en opgaven bij Klaas Hoogenboezem tel e mail:

maandag 22 oktober 2012

bijzondere bijeenkomst in de Synagoge

Bijzondere bijeenkomst in de Synagoge Op 3 oktober jongstleden verzamelden zich zo`n 70 gasten in de Synagoge aan de Julianastraat in Emmen. Daar werd herdacht hoe 70 jaar geleden 65 van de in Emmen wonende Joden van hun bed gelicht en afgevoerd werden naar Westerbork, om daarna doorgestuurd te worden naar Auschwitz of Sobibor. Slechts een enkeling overleefde deze Holocaust. Na de opening van deze bijeenkomst door de voorzitter van het Comité Stolpersteine Emmen , Klaas Hoogenboezem, vertelde Marcel Bulte hoe de Joden in Emmen 's nachts van hun bed gelicht werden. Daarna werden ze naar Hotel Groothuis gebracht en vervolgens met gehuurde bussen afgevoerd naar Westerbork. Binnen enkele weken werden deze Joodse mensen onder erbarmelijke omstandigheden naar een vernietigingskamp gebracht. De meesten werden vervolgens vermoord. Marcel Bulte schetste op een heldere en indringende wijze hoe deze dingen konden gebeuren. Na muziek, gespeeld door het orkest van het Esdal College onder leiding van dirigent Erik van der Weerd, werden door leerlingen van het Hondsrug College de namen gelezen van de vermoorde joodse plaatsgenoten. Nadat er opnieuw muziek ten gehore was gebracht, las Merle Hoefman een prachtig herdenkings gebed. Klaas Hoogenbezoem sloot vervolgens deze bijzondere bijeenkomst af. De gasten konden na afloop kiezen om of direct naar de Zuiderkerk te gaan voor een kopje koffie/thee, of dat te doen na een bezoek gebracht te hebben aan de Joodse begraafplaats in Emmen. Joop van Luit

donderdag 4 oktober 2012

Stolpersteine Emmen herdenkt grote razzia

Emmen - Gisteren zijn in de synagoge in Emmen de gevallenen van de grote razzia in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 herdacht. Hierbij werden 65 van de in Emmen wonende joden opgepakt en naar kamp Westerbork gebracht. In de gemeente Emmen zijn in de Tweede Wereldoorlog door, of tengevolge van het naziregime naar verhouding veel mensen om het leven gekomen door executies van en confrontaties met verzetsmensen, door beschietingen en bombardementen en door vervolging van vooral Joodse medeburgers. De Joodse gemeenschap in de gemeente Emmen die voor de Tweede oorlog nog bestond uit een bloeiende gemeenschap was na 1945 bijna weggevaagd. Maar liefst 128 Joodse bewoners werden door de Duitsers vermoord. Voor 13 woningen in de gemeente waar 39 Joden hebben gewoond worden kleine gedenkstenen, de zogenaamde Stolpersteine gelegd met daarop de naam van hij of zij die is omgekomen. Over deze stenen moet de voorbijganger symbolisch struikelen en aan te zetten tot nadenken. Met deze stolpersteine wil de Commissie Stolpersteine Emmen de omgekomenen weer ion een plaats in de gemeenschap geven want zo is het gezegde: 'Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is'. Terwijl de Stolpersteine in Roswinkel en Emmer-Compascuum al een bestemming hebben gekregen zullen er volgend voorjaar nog dertien stenen worden gelegd op verschillende plaatsten in Emmen. Tijdens de bijeenkomst in de kleine knusse synagoge aan de Julianastraat in Emmen opende Klaas Hoogenboezem, voorzitter van het Comité Stolpersteine Emmen de herinneringsbijeenkomst en Marcel Bulte van het Israelisch Genootschap vertelde wat er allemaal is gebeurd op 2 en 3 oktober 1942 en leerlingen van het Hondsrug College lazen alle namen voor van de 138 omgekomen Joodse medeburgers. Merle Hoefman, lid van het Comité Stolpersteine, las een gebed voor en Het Hondsrug College orkest zorgde voor de muzikale bijdrage.
herdenkingsgebed uitgesproken bij de herdenking op 3 oktober 2012 God, Heer der zielen van alle levenden! Op deze plechtige dag treden wij voor U om onze smekingen tot U te richten. Gedenk toch ten goede de zielen van hen, die tot onze Gemeente behoorden en van de kinderen van heel Uw volk Israël, allen die de dood gevonden hebben door de hand van de gewelddadige onderdrukker in de rampzalige jaren van vervolging. Met een hart vol droefenis brengen wij in herinnering al die onschuldigen, die uit hun woonsteden werden weggerukt om hen naar verre plaatsen te brengen en daar te doen omkomen door uithongering , dorst en te laten doden door de handen van wreedaards die geen erbarmen kenden. God, hoor vandaag ons gebed en zwijg niet bij onze tranen. Allerhoogste God, rechtvaardige Rechter geef rust aan hun zielen. Alstublieft God, wend Uw toorn van ons en heel het volk Israel af en schenk ons genade in de ogen der Volkeren. Laat ons veilig wonen in het Land onzer voorvaderen en schenk vrede aan alle bewoners van Uw aarde. Amen

zaterdag 28 juli 2012

Indrukwekkende Stolpersteinlegging .....

Indrukwekkende Stolpersteine legging in Nieuw- Amsterdam/Veenoord. Op woensdag 20 juni 2012 werden na een intensieve voorbereiding van ruim 2 jaren in Nieuw Amsterdam en Veenoord op 11 plaatsen Stolpersteine gelegd voor 41 omgekomen joodse slachtoffers uit de 2e wereldoorlog. Door Gunter Demnig zelf, de bedenker van het project, werden voor alle huizen of plaatsen waar zij het laatst woonden, alle stenen gelegd. Familieleden van de slachtoffers en leden van het Comite Stolpersteine legden vervolgens witte rozen bij de herdenkingsstenen. Ook enkele toenmalige buren hebben rozen gelegd. Bij de steenlegging voor het voormalige huis van zijn grootouders aan de Zijtak W.Z.26 werd door hun kleinzoon Willi Samson de kaddisj uitgesproken. Om 10.00 uur verzamelden zich ruim 85 genodigden in het van Gogh Huis. Dagvoorzitter R.Haasken van de werkgroep Stolpersteine Nieuw_Amsterdam/Veenoord begroette de talrijke aanwezigen en gaf in het kort het programma weer. Daarop hield Marcel Bulte als vervanger van de, door ziekte afwezige voorzitter van het Comite Stolpersteine, de heer Klaas Hoogenboezem, een indrukwekkende inleiding, waarin hij o.m. inging op de leef- en woonomstandigheden van de joodse bewoners en hoe zij in de 2e W.O. werden opgepakt, weggevoerd en vermoord. Daarna kreeg Wethouder Jumelet van het College van B en W van Emmen het woord. Hij vertelde uit een dagboek een verhaal. Hoe het veel joodse mensen uit Nieuw Amsterdam en Veenoord was vergaan , in die voor hen zo moeilijke periode en hoe zij werden weggevoerd. Dichter Mart Brok van de Taalwerkplaats Nieuw/Amsterdam droeg hierna een prachtig gedicht voor, dat betrekking had op de voormalige joodse medeburgers en hun ondergang, Vervolgens werden door 2 scholieren van het Middelbaar Onderwijs uit Nieuw- Amsterdam Alinda Vermaas en Gerolf Meulman, de namen voorgelezen van alle omgekomen joden uit het Tweelingdorp. Aansluitend volgde een moment van stilte ter bezinning, waarna door de Dhr. W. Samson de kaddisj werd gelezen. De laatste steenlegging na de pauze, waarbij alle genodigden aanwezig waren, vond plaats bij het voormalige huis van Marcus Denneboom. De heer Evenhuis vertelde hier in het kort iets over de geschiedenis van de omgekomenen, over zoon Willi die de oorlog overleefde en over Wolter Nochum Cohen, die vanaf 1940 bij de familie Denneboom inwoonde. De indrukwekkende bijeenkomst werd besloten met een kosjere lunch. Aansluitend konden de aanwezigen nog een bezoek brengen aan de joodse begraafplaats in Veenoord, waar een toelichting werd gegeven bij de graven. De passende joodse muziek op de bijeenkomst en bij de laatste steenlegging werd verzorgd door de Penta band uit Emmen

zaterdag 30 juni 2012

Stolpersteine in Oude pekela gestolen....

Herinneringsstenen Oude Pekela gestolen (Novum) - Twee stenen die herinneren aan locaties van waar in de Tweede Wereldoorlog joden werden gedeporteerd zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen in Oude Pekela. De zogeheten Stolpersteine, oftewel struikelstenen, waren twee weken geleden ingemetseld in de stoep voor twee woningen. De gedenkstenen lagen in de Hendrik Westerstraat in de Groningse plaats, zo laat de politie weten. Ze leveren niet veel op, maar hebben wel een grote emotionele waarde. De voorzitter van de Werkgroep Stolpersteine Pekela heeft aangifte gedaan van de diefstal. De gedenkstenen ter grootte van een kinderkopje zijn een ontwerp van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Er liggen in heel Europa inmiddels meer dan 32 duizend stenen die herinneren aan de jodenvervolging onder de nazi's. Vaak zijn ze verwerkt in de straat voor het huis waar de slachtoffers hebben gewoond of gewerkt. In Nederland zijn ze onder meer te vinden in Hilversum, Amsterdam, Kampen, Gouda en Eindhoven.